» Tìm kiếm:

Riêng Indonesia

Tham hoa chua tung co 40 nam qua So nguoi chet co the hon 45.000 Thảm họa chưa từng có 40 năm qua: Số người chết có thể hơn 45.000

* Riêng Indonesia số người chết có thể hơn 25.000, tại Thái Lan hơn 700 khách du lịch nước ngoài thiệt mạng. * Thế giới hướng về các nước..