» Tìm kiếm:

Reliability Improvements

Hoi nghi Tich hop he thong va Cai thien do tin cay Hội nghị “Tích hợp hệ thống và Cải thiện độ tin cậy”

Từ 13 - 15/12 tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Khoa học Quốc tế Lần thứ nhất về “Tích hợp hệ thống và Cải thiện độ tin cậy”, gọi tắt là..