Dan toc hoc nhu mot nghe thuat song Dân tộc học như một nghệ thuật sống

Trong những năm 1948-1949 đầy bất ổn do chiến tranh, Georges Condominas, nhà dân tộc học trẻ tuổi người Pháp lai Việt, đã cùng ăn, cùng ở..