Tong Cong ty Dau khi Viet Nam bi kien Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam bị kiện

Một công ty tư vấn thiết kế xây dựng ở TPHCM vừa làm đơn khởi kiện Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam ra Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam,..