» Tìm kiếm:

Rajabhay Nakhon Phanom

Quang Tri dao tao cu nhan tieng Thai Lan Quảng Trị đào tạo cử nhân tiếng Thái Lan

Từ tháng 12, Viện Đại học Rajabhay Nakhon Phanom (Thái Lan) sẽ nhận 20 người ở tỉnh Quảng Trị đã tốt nghiệp đại học và học thêm tiếng Thái..