» Tìm kiếm:

Rừng Tánh Linh

Rung Tanh Linh keu cuu Rừng Tánh Linh kêu cứu

Từ hai năm trở lại đây, tình trạng chiếm đất, khai thác rừng trái phép ở huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận xuất hiện với qui mô ngày càng..