» Tìm kiếm:

Rừng Quảng Bình

Lot vao Rung chet Lọt vào “Rừng chết”

Rừng Quảng Bình tự hào về độ che phủ vào hàng nhất nhì toàn quốc, lên đến trên 60%. Nhưng khi đi sâu vào giữa lõi rừng mới hay, rừng đang..