» Tìm kiếm:

Rừng Dễ Cháy

Viet Nam co khoang 6 trieu ha rung de chay Việt Nam có khoảng 6 triệu ha rừng dễ cháy

Trong tổng số 11,3 triệu ha rừng của Việt Nam hiện nay có tới già nửa diện tích (6 triệu ha) là rừng dễ cháy vào thời kỳ khô hạn. Thông tin..

Cam nguoi khong co phan su vao rung de chay Cấm người không có phận sự vào rừng dễ cháy

Ban Chỉ chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy rừng TW phải lên kế hoạch phối hợp, tổ chức tuần tra, bố trí lực lượng hỗ trợ các chốt kiểm soát,..

Ca nuoc co khoang 6 trieu ha rung de chay Cả nước có khoảng 6 triệu ha rừng dễ cháy

Sáng nay, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy rừng, Cục trưởng Cục Kiểm lâm Nguyễn Bá Thụ cho biết, trong tổng số 11,7 triệu ha..