» Tìm kiếm:

Rừng Chính

To chuc Hoi cho sach tai cac thanh pho Ho Chi Minh Da Nang va Can Tho Tổ chức Hội chợ sách tại các thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Cần Thơ

Cục Tư tưởng - Văn hóa (Bộ Quốc phòng) đã họp báo giới thiệu về Hội chợ sách với chủ đề 30 năm giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc sẽ..