» Tìm kiếm:

Rạch Vược

Cam co tai san de di to cao tham nhung Cầm cố tài sản để đi tố cáo tham nhũng

Anh Hoàng Văn Hưng (thương binh 4/4, 52 tuổi, ngụ ấp Rạch Vược, xã Thuận Yên, thị xã Hà Tiên) đã cầm cố tất cả tài sản gia đình gầy dựng..

Cam co tai san de di to cao tham nhung Cầm cố tài sản để đi tố cáo tham nhũng

Anh Hoàng Văn Hưng (thương binh 4/4, 52 tuổi, ngụ ấp Rạch Vược, xã Thuận Yên, thị xã Hà Tiên) đã cầm cố tất cả tài sản gia đình gây dựng..