» Tìm kiếm:

Rạch Chệc

Duong ve dat mui Đường về đất mũi

Năm ấy, vào dịp tết Thanh Minh, ba tôi ra Cà Mau đón tôi về ở với ngoại. Từ thị xã Cà Mau với chiếc xuồng ba lá, ba tôi chèo lái còn tôi..