3 gieng giau vang cua vua Ham Nghi Yeu cau So VHTT xac minh lam ro 3 giếng giấu vàng của vua Hàm Nghi: Yêu cầu Sở VHTT xác minh, làm rõ

Chiều 18/4, Sở VH-TT đã nhận được Công văn số 709 của UBND tỉnh Quảng Bình giao cho Sở VH-TT khẩn trương nghiên cứu các tư liệu lịch sử có..