Lai suat trai phieu bao nhieu thi hap dan Lãi suất trái phiếu bao nhiêu thì hấp dẫn?

Trái phiếu hiện chưa hấp dẫn trên thị trường do tính thanh khoản và lãi suất thấp. Muốn phát hành được trái phiếu phải giải quyết tận gốc..