» Tìm kiếm:

Quần Vinh

Nhung nguoi chan dai 4 5m Những người chân dài... 4,5m

TTCN - Trên đôi chân bằng... cọc tre cao lênh khênh có khi tới 4,5m, họ làm thiên hạ kinh ngạc với đủ trò diễn từ rước kiệu đến hát quan..