» Tìm kiếm:

Quĩ Global Film Initiative

Trai tim be bong duoc Global Film Initiative do dau Trái tim bé bỏng được Global Film Initiative “đỡ đầu”

Sau Mùa len trâu (đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh), Trái tim bé bỏng (đạo diễn Nguyễn Thanh Vân) vinh dự trở thành bộ phim truyện nhựa Việt..