Kham mien phi cho 1.000 benh nhan ngheo Khám miễn phí cho 1.000 bệnh nhân nghèo

Hơn 1.000 bệnh nhân nghèo tại huyện Oral, Kompong Speu, Campuchia, đã được khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí trong ba ngày từ 16 đến..