» Tìm kiếm:

Quách Văn Sáng

Hoi chung nham trong nganh y te Hội chứng "nhầm" trong ngành y tế

Ông Hoàng Ngọc Cầm đã kể lại sự việc của vợ ông, bà Nguyễn Thị Cường, ở thị trấn Sóc Sơn, Hà Nội vào Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn khám răng..