» Tìm kiếm:

Quách Văn Nam

Giam doc So TN MT Soc Trang thua nhan quyet dinh chia dat khong dung Giám đốc Sở TN-MT Sóc Trăng thừa nhận quyết định chia đất không đúng

TP - Liên quan đến quyết định số 57 ngày 21/5/2007 của UBND tỉnh Sóc Trăng chia đất cho cán bộ, ông Quách Văn Nam, Giám đốc Sở TN-MT Sóc..