» Tìm kiếm:

Quách Đình Liên

Che tao thanh cong thuyen thung khong chim Chế tạo thành công thuyền thúng không chìm

Tối qua 1.10, phó giáo sư - tiến sĩ Quách Đình Liên cho biết: Viện Thiết kế chế tạo tàu thuyền (Đại học Nha Trang) vừa chế tạo thành công..

Che tao thanh cong thuyen thung khong chim Chế tạo thành công thuyền thúng không chìm

PGS.TS Quách Đình Liên, Viện Thiết kế chế tạo tàu thuyền (Đại học Nha Trang) cho biết viện này vừa chế tạo thành công thuyền thúng không..