» Tìm kiếm:

QH Nguyễn Sĩ Dũng

Bao ton va phat huy gia tri lich su cua Hoi truong Ba Dinh Bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử của Hội trường Ba Đình

Sáng 8.10, Văn phòng Quốc hội (QH) đã tổ chức buổi hội thảo chủ đề "Bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử của Hội trường Ba Đình", dưới sự..