» Tìm kiếm:

Puerto Rico Zuleyka Rivera Mendoza

Tan hoa hau hoan vu ngat xiu sau khi dang quang Tân hoa hậu hoàn vũ ngất xỉu sau khi đăng quang

40 phút sau khi đăng quang danh hiệu Hoa hậu hoàn vũ 2006, Hoa hậu Puerto Rico Zuleyka Rivera Mendoza đã bị ngất xỉu ngay tại cuộc họp báo..