» Tìm kiếm:

Premio Nonino

Nguyen Huy Thiep doat giai thuong van hoc Italy Nguyễn Huy Thiệp đoạt giải thưởng văn học Italy

Ngày 23/1, ông "Tướng về hưu" của văn đàn Việt Nam sẽ bay sang Italy để nhận giải Premio Nonino. Đây là giải thưởng văn học từng tôn vinh..

Nguyen Huy Thiep doat giai thuong van hoc Italy Nguyễn Huy Thiệp đoạt giải thưởng văn học Italy

Ngày 23/1, ông "Tướng về hưu" của văn đàn Việt Nam sẽ bay sang Italy để nhận giải Premio Nonino. Đây là giải thưởng văn học từng tôn vinh..