» Tìm kiếm:

Power Options Properties

Dat che do power cho notebook 2 Đặt chế độ power cho notebook (2)

Notebook cua toi hieu IBM Thinkpad X Series 2662PMK (X22) thi nen de che do Power Options Properties nao thi on dinh nhat cho may (Setting..