Gia dinh nguoi Ba Na co nam con hoc dai hoc Gia đình người Ba Na có năm con học đại học

Đó là gia đình ông A Kheo, bà Y Tin người dân tộc Ba Na, làng Plei Sa, xã Ya Chim, thị xã Kon Tum. Năm người con của ông bà đều có trình độ..