» Tìm kiếm:

Pierrs Sellers

Hoan tat chuyen di bo thu hai ngoai khoang khong Hoàn tất chuyến đi bộ thứ hai ngoài khoảng không

Ngày 10/7, hai nhà du hành trên tàu Discovery là Mike Fossum và Pierrs Sellers đã hoàn tất chuyến đi bộ thứ hai ra ngoài khoảng không.