» Tìm kiếm:

Phuong Thanh’s FanClub

Phuong Thanh s FC thanh kinh vinh biet nghe si Ngoc Tan Phương Thanh"s FC thành kính vĩnh biệt nghệ sĩ Ngọc Tân

Là một trong những giọng ca hay của lớp đàn anh đi trước, Ngọc Tân đã cống hiến nhiều cho nền âm nhạc VN. Sự ra đi của ông là điều tiếc..