» Tìm kiếm:

phong thổ

Lai Chau Lat do lam 4 nguoi mat tich Lai Châu: Lật đò làm 4 người mất tích

Theo thông tin ban đầu, 4 nạn nhân hiện vẫn chưa tìm thấy là: Giàng Thị Cai 60 tuổi; Lý A Quá 40 tuổi; Lý A Páo 26 tuổi đều là người ở bản..

Ong tinh tau Ông tính tẩu

TTCN - Người Phong Thổ vẫn gọi vui ông là “Vua tính tẩu”. Từ hơn mười năm nay tay cầm tính tẩu, chân đạp núi băng rừng vào những bản xa..