» Tìm kiếm:

Phomin Vladimir Ivanovich

Dien kinh Viet Nam co huan luyen vien nuoc ngoai Điền kinh Việt Nam có huấn luyện viên nước ngoài

Liên đoàn Điền kinh Việt Nam vừa ký hợp đồng với 4 chuyên gia nước ngoài gồm ông Phomin Vladimir Ivanovich, Ephimenco Xerghei Paplovich,..