Hang khong Dong Nam A tang cuong hop tac Hàng không Đông Nam Á tăng cường hợp tác

Trong hai ngày 8 và 9/5, các quan chức cấp cao ngành hàng không dân dụng Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar họp tại rangoon(Myanmar) thảo..