Hoi thao Phim Dan toc hoc Hội thảo Phim Dân tộc học

Hội thảo Phim Dân tộc học sẽ diễn ra vào ngày 28, 29-10-2003, tại Bảo tàng Dân tộc học VN. Hội thảo này do Bảo tàng Dân tộc học VN phối hợp..

Hoi thao Phim Dan toc hoc tai Ha Noi Hội thảo Phim Dân tộc học tại Hà Nội

Ngày 28 và 29/10, lần đầu tiên tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam sẽ diễn ra cuộc Hội thảo Phim Dân tộc học. Cục Di sản Văn hoá, Viện Nghiên..