» Tìm kiếm:

Phim Brokeback Mountain

Brokeback Mountain dung dau giai thuong Satellite Brokeback Mountain đứng đầu giải thưởng Satellite

Phim Brokeback Mountain của đạo diễn Lý An, bộ phim đang thống lĩnh mùa giải điện ảnh cuối năm tại Mỹ, đã tiếp tục bổ sung vào bộ sưu tập..