» Tìm kiếm:

Philipp Essl

Co gai day tieng Anh o trung tam cai nghien Cô gái dạy tiếng Anh ở trung tâm cai nghiện

Tại Trung tâm giáo dục số 2 (Ba Vì, Hà Tây), một cô gái nhỏ nhắn, trạc 25 tuổi, nói tiếng Việt lơ lớ đang dạy tiếng Anh cho các học viên..

Chuyen cua Tonia Chuyện của Tonia

Tại Trung tâm giáo dục số 2 Hà Nội, một cô gái nhỏ nhắn, trạc 25 tuổi, nói tiếng Việt với giọng lơ lớ đang dạy tiếng Anh cho các học viên..