» Tìm kiếm:

Philharmony Macedonia

Nhac giao huong chao nam moi Nhạc giao hưởng chào năm mới

Một chương trình đặc biệt Chào năm mới 2007 của Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TP.HCM (HBSO) sẽ diễn ra vào đêm 9-1 tại Nhà hát TP.HCM với..