» Tìm kiếm:

Phan Thanh Sơn

Cisco Nganh dau khi can phai co trung tam du lieu rieng Cisco: Ngành dầu khí cần phải có trung tâm dữ liệu riêng

Các chuyên gia Cisco System khuyến cáo ngành dầu khí Việt Nam cần sớm thành lập một trung tâm dữ liệu riêng. Ngày 19/10/2007, tại cuộc Hội..