» Tìm kiếm:

Phan Thanh Hang

Khong chap nhan co giao nem thuoc vao hoc sinh Không chấp nhận cô giáo ném thước vào học sinh

Ngành giáo dục cần xử lý nghiêm khắc, thậm chí đuổi ra khỏi ngành những thày, cô có những biện pháp giáo dục thô bạo, thiếu lương tâm...