» Tìm kiếm:

Phan Kế An

Nhung hoi uc ve mot mua thu Những hồi ức về một mùa thu

Chính ngọn cờ đại nghĩa của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lôi cuốn được trăm ngàn nhân sĩ, trí thức dấn thân, bền chí đi theo con đường cách mạng..