» Tìm kiếm:

Phan Hong Ngoc

Thuan loi va kho khan khi du hoc My Thuận lợi và khó khăn khi du học Mỹ ?

Em muốn hỏi những điều thuận lợi và khó khăn khi du học tại Mỹ so với tại các nước khác? Và khi đi du học Mỹ thì nên tránh những điều gì và..