» Tìm kiếm:

Phan Hoàng Huy

Lam toan tren mang Làm toán trên mạng

Không được đánh giá cao ở vòng ngoài, nhưng phần mềm sáng tạo "Thư viện toán học" của Phan Hoàng Huy (Đà Nẵng) đã được trao giải nhất tại..

Tre dam nghi dam lam Trẻ: dám nghĩ - dám làm!

Hôm nay, 26-2-2005, gần 800 bạn trẻ đại diện thanh niên trên mọi miền đất nước bước vào các nội dung chính của Đại hội đại biểu toàn quốc..