» Tìm kiếm:

Phan Bá Tường

Bat giu 21 trieu dong tien polyme gia Bắt giữ 21 triệu đồng tiền polyme giả

TP - 17h30 ngày 11/4, trạm Biên phòng M16, đồn Biên phòng Tân Thanh, Lạng Sơn đã bắt giữ đối tượng Phan Bá Tường cùng 21 triệu đồng, loại..

Bat giu 21 trieu dong tien polymer gia Bắt giữ 21 triệu đồng tiền polymer giả

17h30 ngày 11/4, trạm Biên phòng M16, đồn Biên phòng Tân Thanh, Lạng Sơn đã bắt giữ đối tượng Phan Bá Tường cùng 21 triệu đồng, loại tiền..