» Tìm kiếm:

Phở Boston

Pho Viet Nam tren dat My Phở Việt Nam trên đất Mỹ

Những ai đã có lần qua Mỹ ăn phở thì hẳn ấn tượng để lại lớn nhất là một bát phở to như... cái chậu rửa mặt.