» Tìm kiếm:

Phạm Xuân Hoàng Ân

Diep vien hoan hao Ky 11 Giac mo cua nguoi cha Điệp viên hoàn hảo - Kỳ 11: Giấc mơ của người cha

Năm 1983, người con trai lớn của Phạm Xuân Ẩn là Phạm Xuân Hoàng Ân sang Liên Xô học đại học năm năm, lúc đầu học ở Học viện Ngoại ngữ..