» Tìm kiếm:

Phạm Văn Duyệt

Doi em ve Đợi em về

Sinh năm 1945, không chồng, nguyện ở vậy với hy vọng tìm lại chút tro tàn của người em trai là Phạm Văn Duyệt đã hy sinh. Và tâm nguyện của..