» Tìm kiếm:

Phạm Văn Đo

Gia han tam giam Giam doc Buu dien Dong Nai Gia hạn tạm giam Giám đốc Bưu điện Đồng Nai

Ngày 17.8, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn lệnh gia hạn tạm giam lần thứ nhất (4 tháng) đối với 2 bị can: Phạm Chương (tức Phạm..