» Tìm kiếm:

Phạm Trọng Chinh

San giao dich Y tuong VN lan 2 Ba doanh nghiep muon dau tu du an Ket noi Viet Nam Sàn giao dịch Ý tưởng VN lần 2: Ba doanh nghiệp muốn đầu tư dự án Kết nối Việt Nam

Sáng nay (3-12-2006), Sàn giao dịch ý tưởng VN lần hai đã khai cuộc tại TP.HCM. 10 ý tưởng lên sàn trong đợt này, trong đó có ý tưởng Kết..

10 y tuong moi sap len San Giao dich y tuong 10 ý tưởng mới sắp lên Sàn Giao dịch ý tưởng

10 ý tưởng sẽ lên Chương trình “Sàn Giao dịch ý tưởng” để chào bán cho các nhà đầu tư vào ngày 3/12 tới tại Tp.HCM. Theo thông tin từ..

San pham du lich Sản phẩm du lịch

Tiếp theo hai bạn Bùi Bá Thanh Phương và Phạm Trọng Chinh viết về những hạn chế của du lịch (DL) VN, tôi xin trình bày vài ý nghĩ của mình..