» Tìm kiếm:

Phạm Thị Ngọc Trâm

Noi oan 20 nam cua nguoi dan ba doi dau voi tieu cuc Nỗi oan 20 năm của người đàn bà đối đầu với tiêu cực

Nỗi oan trái kêu đã gần 20 năm mà không thấu, giờ chân đã mỏi, mắt đã lòa. “Không biết tới ngày mình chết, có được thấy công lý không?”..

Hon 20 nam doi dau voi tieu cuc Hơn 20 năm "đối đầu" với tiêu cực...

Trời nắng như đổ lửa, trên đường phố Hà Nội có một người đàn bà... quàng khăn len, đi bộ, trong chiếc túi cũ kỹ mang theo cả xấp lá đơn kêu..