» Tìm kiếm:

Phạm Phan Quang

Mua ban no gap kho vi doanh nghiep thieu hieu biet Mua bán nợ gặp khó vì doanh nghiệp thiếu hiểu biết

Theo ông Phạm Phan Quang, Tổng giám đốc Công ty mua bán nợ và tài sản tồn đọng (DATC), sau 6 tháng hoạt động, khó khăn nhất của công ty là..

Mua ban no khoi sac Mua bán nợ khởi sắc

Ông Phạm Phan Quang, Tổng giám đốc Công ty mua bán nợ và tài sản tồn đọng (DATC), cho biết, dự kiến hết năm, sẽ mua được khoảng 200 tỷ đồng..