» Tìm kiếm:

Phạm Nhan

Giay phep con chat cho nay moc cho khac Giấy phép con chặt chỗ này, mọc chỗ khác

Bà Phạm Chi Lan, thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng, đã ví von như vậy để chỉ sự trỗi dậy gần đây của hàng loạt giấy phép kinh doanh,..