» Tìm kiếm:

Phạm Khánh Dương

Khanh Hoa xa hoi den long hanh Khánh Hòa: xã hội đen lộng hành

Mấy năm gần đây, các băng nhóm xã hội đen ở Khánh Hòa lại trở nên lộng hành. Nhiều vụ đánh, chém đến cả công an đã xảy ra nhưng vẫn chưa..

Con do long hanh o Khanh Hoa nhieu cong an bi chem Côn đồ lộng hành ở Khánh Hòa, nhiều công an bị chém

Các băng nhóm xã hội đen ở Khánh Hòa đang trở nên lộng hành. Không ít vụ giết hại dân lành diễn ra công khai, tàn bạo; nhiều vụ đánh, chém..

Con do long hanh o Khanh Hoa nhieu cong an bi chem Côn đồ lộng hành ở Khánh Hòa, nhiều công an bị chém

Các băng nhóm xã hội đen ở Khánh Hòa đang trở nên lộng hành. Không ít vụ giết hại dân lành diễn ra công khai, tàn bạo; nhiều vụ đánh, chém..