» Tìm kiếm:

Phạm Hữu Quang

Tau qua pho Tàu qua phố

1. Tàu đi qua phố, tàu qua phố/Phố lạ mà quen, ta giang hồChẳng lẽ suốt đời bên bếp vợ/Chẻ củi, trèo thang, với... giặt đồ.