» Tìm kiếm:

Phạm Hưng Út

Vu 31 can nha cua Cty Ngoc Duc Duong di cua sai pham ra sao Vụ 31 căn nhà của Cty Ngọc Đức: Đường đi của sai phạm ra sao?

Ngày 8-10-2003, TT đã có bài viết chung quanh việc ai đã ký duyệt cho Công ty Ngọc Đức, nêu những khuất tất phía sau dự án xây dựng 31 căn..